Izjava kupca

S potrditvijo te izjave izrecno in brezpogojno izjavljam, da moje stanovanje oz. stanovanjski objekt, v katerega bo naročena klimatska naprava vgrajena, spada v del socialne politike, za katerega velja ob nakupu klimatske naprave z vgradnjo obdavčitev po znižani 9,5 % davčni stopnji.

Seznanjen sem, da se obdavčitev po nižji davčni stopnji 9,5 % uporablja za stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje ter dele objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le­teh. Prav tako sem seznanjen, da je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2 oziroma v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta. S sprejemom te izjave mi je znano, da je uporabna površina seštevek površine bivalnih prostorov.

Izjavljam tudi, da sem kot fizična oseba neposreden investitor kupljene in vgrajene klimatske naprave prodajalca INPRO d.o.o. Novo mesto in da bo klimatska naprava vgrajena na stanovanjskem objektu, ki ni namenjen poslovni dejavnosti.